SK PANITIA PPDB 2019/2020.doc (TK SD SMP SMA SMK)

Format SK PAnitia PPDB 2019/2020 - Menjelang tahun pelajaran baru, tahun pelajaran 2019/2020 tentunya pihak sekolah sedang mempersiapkan pendaftaran siswa baru.

Nah, kali ini kami akan share mengenai contoh format SK PANITIA PPDB 2019/2020.doc  (TK SD SMP SMA SMK).
   PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA …
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SDN ……
  Jl. ….
    E.mail : ….@yahoo.com – Telp. …


SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 55 / SDNSB01/V/ 2019
TENTANG
PENGESAHAN SUSUNAN PANITIA
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SD. NEGERI ...
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Menimbang
:
1.      Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Seleksi Penerimaan  Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020 perlu membentuk  Kepanitiaan
2.      Bahwa Nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan tanggung  jawab yang  termuat dalam  lampiran surat keputusan ini

Mengingat

1.      Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
2.      Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
3.      Permendiknas RI Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana Pendidikan
4.      Kepmendiknas RI Nomor  : 051/U/2002 tanggal  10  April  2002, tentang PSB Taman kanakkanak dan sekolah
5.      Kepmendikan RI Nomor 129 a/U/ 2004 tentang Standar Pelayanan minimal bidang pendidikan
6.      Surat edaran Dinas Pendidikan Provinsi  ... No 42/SE/2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang TK, TKLB, SD dan SDLB

MEMUTUSKAN
Menetapkan
:

Pertama
:
Susunan Panitia  Penerimaan  Peserta Didik Baru SD. Negeri ... Tahun  Pelajaran  2018/2019 seperti tersebut dalam  lampiran 1
Kedua
:
Panitia  Bertanggung  Jawab  kepada  Kepala  Sekolah    tentang  pelaksanaan  dan  kelancaran serta  keabsahan PPDB
Ketiga
:
Segala biaya yang diakibatkan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada  Anggaran yang sesuai
Keempat
:
Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya
Kelima
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan


                                                                        Ditetapkan di         : ...
                                                                        Pada Tanggal        : 24 Mei 2019
                                                                        Kepala Sekolah SDN ...

                                                                        ...
                                                                        NIP. ...


LAMPIRAN1 Surat  Keputusan Kepala  Sekolah SD Negeri ...
Nomor    : 55 / SDNSB01/V/ 2019
Tanggal  : 24 Mei 2019
Tentang  : Susunan Panitian PPDB TP. 2019-20120

No
N A M A
JABATAN KEDINASAN
JABATAN PANITIA
TUGAS POKOK
1
...
Kepala Sekolah
Penanggung Jawab
-          Merencanakan  dan  mengawasi pelaksanaan
-          PPDB dan bertanggung Jawab atas Kelancaran pelaksanaan seleksi PPDB
2
...
Guru Kelas
Ketua Panitia
-          Mengkoordinir anggota panitia PPDB sesuai dengan tugasnya masing-masing
-          Menerima Pendaftaran
3
Guru Kelas
Bendahara
-          Menerima  Pendaftaran
-          Mengatur  Keuangan  dan   Konsumsi
4
Tata Usaha / Operator
Sekertaris
-          Menginventarisir  Kegiatan seleksi PPDB
-          Menerima Pendaftaran
-          Membuat  Peringkat hasil seleksi PPDB
-          Membuat Pelaporan hasil seleksi PPDB
5
Guru Kelas
Anggota
-          Menginventarisir  Kegiatan seleksi PPDB
-          Menerima Pendaftaran Ulang
6
Penjaga Sekolah
Kebersihan
-          Menjaga dan memelihara kebersihan Lingkungan sekolah saat PPDB
7
Security
Keamanan
-          Menjaga dan memelihara ketertiban dan kenyamanan PPDB

Ketentuan Lain dalam kepanitian perpedoman pada  Sistem dan Mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SD. Negeri ... Tahun Pelajaran 2019/2020
                                                                                   
                                                                                                           
Ditetapkan di         : ...
                                                                                    Pada Tanggal        : 24 Mei 2019
                                                                                    Kepala Sekolah

                                                                                    ...
                                                                                    NIP. ...
Demikian SK PANITIA PPDB 2019/2020.doc  (TK SD SMP SMA SMK)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel